Technologie

Součástí našeho strojového parku jsou jak CNC frézovací centra a soustruhy, tak také konvenční stroje jako jsou frézky, brusky na plocho a na kulato, soustruhy a také hlavňové vrtačky. Cílem naší firmy je neustále modernizovat strojový park, abychom byli schopni pracovat na velmi vysoké technologické úrovni a pomohli tak zefektivnit výrobu, snížit materiálovou a energetickou náročnost výroby a rozšířit portfolio poskytovaných služeb.

V minulosti bylo v několika cyklech úspěšně realizováno několik projektů na pořízení nových obráběcích center. Tyto stroje jsou doposud součástí strojního parku našeho podniku. Níže uvedené projekty nebyly realizovány s podporou z veřejných zdrojů. Jedná se o pořízení následujících zařízení:

  • frézovací centrum DMU80, projekt realizován v r. 2003
  • frézovací centrum DMU60, realizace v r. 2005
  • soustružnické centrum Spinner, elektroerozivní obráběcí stroj Fanuc oba od roku 2007
  • frézovací centrum DMF180, realizováno v r. 2011
  • frézovací centrum DMU50, realizováno v r. 2013

Díky získané dotaci z Evropské unie v rámci projektu OPPI, projektu Modernizace výrobní technologie z programu Rozvoj – Výzva III. jsme v roce 2015 nakoupili

  • CNC soustruh SPINNER TC 800 110L

  • frézovací centrum SPINNER U5-620

V roce 2017 jsme vysoutěžili 3 nové stroje do dílny. Stroje jsou spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Technologie III. Výzva. Jedná se o

  • Frézovací centrum MCV 1016Q             

                                                                     

  • Rovinná bruska BP 50120-2AX

  • Univerzální hrotová bruska Robbi Omicron 1000-R T6