Po dvouleté Covidové pauze jsme se 16.12.2022 opět sešli na vánočním večírku v restauraci ALVIN. Po zhodnocení uplynulého roku majitel poblahopřál a poděkoval řediteli firmy p. Igorovi Bartošovi k 25 letům jeho působení ve firmě. Společně dále poděkovali a poblahopřáli našim zaměstnancům Ing. Pavlu Adamcovi, Ing. Oldřichu Spinkovi, Františku Jelínkovi, Petru Hradskému a paní Iloně Bartošové k 20 letému, a panu Dušanu Nechvátalovi k 25 letému, působení ve firmě WINSTON Production, s.r.o.
Zašifrovaná přísloví, soutěž o rozpoznání pivních značek a bohatá tombola rozhodně zpestřily program a přispěly k dobré zábavě.

Fotografie z večírku